De la Pitagora la Tony Robbins

Omul, în generalitatea și genialitatea sa, este nevoiaș dintotdeauna. Este ghidat de necesitatea împlinirii nevoilor, atât materiale, cât și sufletești și spirituale.

Iar Universul ne servește după nevoi, nu după dorințe… Și în nciun caz, după fițele noastre

Așa cum există 9 tipuri de inteligență, așa există și 9 nevoi umane.

Tony Robbins spune că toți oamenii au șase nevoi de bază. Dacă citești aceste rânduri înseamnă că ești om, prin urmare și tu ai aceste nevoi de bază. Și cauți mai mult sau mai puțin conștient să le împlinești continuu.

Hai să vedem ce spune Tony Robbins despre nevoile umane:

  1. Siguranță/Certitudine: asigurarea evitării suferinței și dobândirea plăcerii
  2. Ne-Siguranță/Varietate: nevoia de necunoscut, de schimbare și de a găsi noi stimuli.
  3. Conexiune/Iubire: un sentiment puternic de apropiere sau uniune cu ceva sau cineva. A iubi pe cineva și a fi iubit de cineva
  4. Importanță/Semnificație: a te simți unic, important, special sau semnificativ între ceilalți
  5. Creștere și Dezvoltare: expansiunea calităților și capacităților, precum și a cunoașterii de sine
  6. Contribuție/A da mai departe: a fi în serviciul celorlalți; a dărui, a ajuta și a susține

Numerologia ne ajută să înțelegem totul prin cifre. Sunt 9 cifre, deci sunt, de fapt, 9 nevoi umane, așa cum există 9 tipuri de inteligență, 9 luni de graviditate și așa mai departe (despre cele 9 tipuri de inteligență o să scriu aici alt post).

În cele descrise de Tony Robbins, sunt cuprinse și următoarele:

  • Nevoia de Apartenență (la un grup, familie, trib
  • Nevoia de Joc, Risc și Progres
  • Nevoia de Ordine, Regulă, Materializare

Toate cele nouă nevoi sunt interdependente și interconectate între ele. La nivel de interpretare prin numerologie, ele se regăsesc în matrița (matricea) psiho-energo-informativă. Matricea aceasta se numește în lucrările vechi Pătratul lui Pitagora. Da, acel Pitagora cu teorema lui despre pătratul ipotenuzei care este egală cu suma pătratelor catetelor triunghiului… 🙂

Habar nu aveam eu în școala generală cât de mult îl voi îndrăgi mai târziu pe acest Pitagora pentru tot ceea ce a dăruit umanității prin școala sa de Numerologie.

Dar să vedem cum se întâlnește Pitagora cu Tony Robbins când e vorba despre nevoile noastre.

Energia curge de Sus în Jos, iar evoluția are loc de Jos în Sus. Apa curge în pahar de Sus în Jos, iar paharul se umple de Jos în Sus. Și niciodată altfel.

Împlinirea nevoilor umane nu face excepție de la acest principiu. Ele se îndestulează ierarhic, de la bază către vărf. La niciun om nu poate fi vorba, de exemplu, despre creștere și dezvoltare, darămite de a fi contribuție și a da mai departe ceva, fără ca, în primul rând, nevoile bazale să fie îndeplinite suficient.

Cât este acest ”suficient” este o calitate subiectivă. Aceasta variază de la individ la individ și pentru identificarea cât mai exactă este necesar un proces mult mai profund de analiză și diagnoză, ce include obligatoriu participarea nemijlocită a omului (subiectului) de analizat.

Pentru asta poți face programare la o consultație individuală cu mine, dând click aici: https://bogdanungureanu.ro/numerograma-pe-plan-personal/

Luate fiecare în parte, aceste nevoi umane se regăsesc în matriță astfel:

Pe vectorul 3-6-9, găsim nevoile bazale

Siguranța și Certitudinea sunt descrise de energia lui 9. Arhetipal, 9 caută întotdeauna ”Să NU facă rău” sistemului. Caută să conserve, să transforme și să evite moartea și dispariția sistemului (în cazul nostru, al omului însuși). Principiul lui 9, la nivel instinctual reprezintă este responsabil  de conservare.

Cu cât mai multe cifre de 9 în matrița psiho-energo-informativă, cu atât mai puternic se manifestă instinctul de conservare și respectiv nevoia de certitudine și siguranță. O nevoie ca aceasta, cu cât este mai mare, mai puternică, va face ca omul respectiv să fie mai conservator, mai dornic să se asigure că știe totul dinainte, că poate controla tot ce ”mișcă”. Se va arunca mai greu în necunoscut, căutând să își prezerve și să întărească zona sa de confort prin orice mijloace, spre a asigura conservarea și a evita suferința, în detrimentul explorării noului.

Varietate și incertitudine.  La polul opus nevoii de siguranță, arhetipul cifrei 3 reprezinta instinctul de explorare, nevoia de a afla mereu mai mult. Mai ales când este vorba despre aflarea de noi informații, spre a face o sinteză din ele.

Căsuța lui 3 ne spune despre cum omul va căuta, va explora, va scotoci mereu mai mult pentru a afla lucruri noi și pentru a descoperi teritorii noi, chiar în detrimental siguranței și confortului. Nu poți dobândi experiențe noi fără a ieși din zona de confort. Cu cât mai bine aspectată matrița în căsuța lui 3, cu atât nevoia de varietate și explorare este mai mare, mai puternică. Iar omul se va manifesta ca un spirit reformator.

Aceste două nevoi (care sunt antagonice) sunt armonizate pe vectorul Bunăstării Materiale (3-6-9) de căsuța lui 6, care stă între ele și le echilibrează. Aici găsim Nevoia de apartenență la familie, la trib. Familiaritate. Aici stau  instinctul teritorial, spațial și cel de vânătoare. Nevoia de a dobândi plăcere. În dependență de aspectarea și manifestarea energiei lui 6 din matriță se poate determina dinamica dintre nevoia de siguranță (9) și cea de varietate (3), astfel încât să se evite suferința și să se creeze plăcere cât mai multă.

Tot 6 răspunde de instinctul sexual, iar sexul, la nivel profund, se traduce prin orice formă de plăcere, inclusiv (dar nu numai) actul sexual prin care se asigură continuitatea speciei.  

Pe vectorul 2-5-8, găsim nevoile sufletești

Conexiunea și Iubire. Atașament. Aceasta nevoie umană deosebit de importantă este descrisă de arhetipul cifrei 2 și respectiv de aspectarea căsuței 2 din matriță. Aici se poate determina dinamica și magnitudinea nevoii de conexiune a omului cu un alt om. Adică nevoia sa de a face cuplu cu altcineva. Tot aici găsim dorința omului a de A fi Iubit de cineva și de A Iubi, la rândul său pe cineva. Nevoia de conexiune se mai traduce și prin nevoia de a relaționa în cuplu, de a trăi emoțiile, de a simți și a provoca simțire (emoție) celuilalt. Numărul de canale de 2 din matriță descriu calitatea și intensitatea nevoii de conexiune, de a iubi și de a fi iubit.

Cu cât această nevoie este mai puternică, cu atât individul respectiv va face orice pentru a și-o îndestula. În funcție de câte cifre de 2 se găsesc în matriță se poate determina nevoia omului de a primi laude și aprecieri, de a primi iubire și respectiv de a le dărui.

De remarcat că prima conexiune emoțională pe care orice om o realizează în viață este conexiunea (relația) cu mama sa. Calitatea și dinamica acestei prime relații determină crucial comportamentul omului pe mai departe, în întreaga sa viață de adult, laolaltă cu relația pe care fiecare copil o dezvoltă în interacțiunea cu autoritatea parentală (tatăl său)

Recunoaștere și Semnificație. Statut și Status social. Dreptate, corectitudine, Integritate. Aceastea sunt descrise de arhetipul cifrei 8, care reprezintă printre altele tocmai  spiritul de sacrificiu și manifestarea puterii în socium, dar totodată și nevoia de a fi Cineva în Lume, de a fi important și semnificativ în societate, între ceilalți și pentru ceilalți.

Nevoia aceasta se manifestă și se împlinește în relație cu familia, cu colegii, cu comunitatea din care facem parte, cu societatea și cu Lumea, în general. Nu poți să te simți puternic și semnificativ social trăind ca un pustnic undeva, izolat total de ceilalți oameni. Cantitatea de canale din căsuța lui 8 a matriței ne spune despre cum și cât de mare este această nevoie de a fi puternic și semnificativ între ceilalți. Cu cât mai mare această nevoie, cu atât mai mult omul va face ceva pentru a o dobândi de la ceilalți. Acest ceva poate căpăta forme extreme câteodată și nu neapărat moral și social acceptate, dar pentru asta există expresia: scopul determină (și scuză) mijloacele.

Nevoia de Risc, Aventură, Joc, Autonomie și Libertate

O capacitate mare de a risca și de a te aventura în jocurile vieții, având Imagine de Sine solidă și adecvată, cuplate cu Libertate de mișcare va determina omul să stabilească conexiuni (relații) sănătoase cu altcineva și totodată să se manifeste spre a obține importanță și semnificație în lume.

Dacă Imaginea de Sine, libertatea și capacitatea de a juca rolurile vieții sunt viciate din varii cauze, atunci omul va fi dependent de a primi aprecieri constante de la partenerul de cuplu (2) și respectiv nu se va simți important și valoros în familie și în societate (8). De notat că aici nu este vorba despre stima de sine, ci despre Imaginea de Sine. Adică despre cum se ”vede” și se valorizează omul pe sine însuși. Sunt foarte mulți oameni cărora deși li se spune de către ceilalți că sunt valoroși și importanți, ei înșiși nu recunosc și nu văd asta cu adevărat. Și se limitează singuri.

Pe vectorul 1-4-7 se află Nevoile Transpersonale

Creștere și Dezvoltare. De această nevoie este responsabilă căsuța lui 1, care este energia primară, masculină, activă și care caută întotdeauna să se extindă și să umple tot spațiul pe care îl are la dispoziție.

În funcție de tăria de caracter, de voința psihică (1) din matriță se poate evalua cât de mare este această nevoie de Creștere și Dezvoltare la respectivul individ. Totodată se poate evalua și în ce mod și cu ce forță psihică se va manifesta omul în direcția îndestulării aceastei nevoi (temător, echilibrat sau tiranic)

Numărul de canale de 1 și dinamica acestora spun foarte multe aici. Creșterea, în acest context, nu se referă la cea a corpului fizic, ci la creșterea și dezvoltarea continuă ca individualitate, în toate aspectele sale, dincolo de dezvoltarea pur materială (posesiune de bani, obiecte, terenuri, etc.)

Contribuție și Dăruire. Conținută și descrisă de căsuța lui 7, această nevoie este cea mai înaltă, în ierarhia nevoilor umane analizate aici.

Este chemarea nevăzută și profundă către întoarcerea la unitatea spirituală, la unitatea cu Divinitatea. Această nevoie se împlinește cu adevărat numai după ce celelalte nevoi sunt împlinite suficient.

Nu poți dărui din ceea ce nu ai, dar poți dărui din ceea ce Ești. În funcție de aspectarea căsuței 7 din matriță și de dinamica vectorului 1-4-7 în întregime, putem înțelege manifestarea – la fiecare individ în parte – a acestei nevoi de A Fi Contibuție.

Pe acest vector al Bunăstării Spirituale, între vectorul 1 și vectorul 7 se găsește căsuța lui 4, care descrie nevoia de Ordine, Disciplină și Materializarea într-un rezultat concret. Sănătatea fizică și capacitatea de a materializa, disciplina și necesitățile fizice influențează hotărâtor modul în care omul își va îndeplini în cursul vieții Creșterea și Contribuția. Până la urmă, a fi spiritual înseamnă că spiritul domină materia, nu invers. 

Un corp fizic bolnav și suferind sau dimpotrivă, sănătos, dar extrem de ”vocal” în satisfacerea propriilor necesități fiziologice va provoca foarte mult adevărata chemare a spiritului spre re-unirea cu Divinitatea. Căci adevărata dezvoltare spirituală se petrece numai atunci când Spiritul omului reușește să domine și să-și supună corpul fizic. Corpul fizic trăiește aici, în lumea materială, dar servește Spiritul, ce caută reuniunea cu Divinitatea…

Concluzie:

După cum spuneam, omul este nevoiaș. Are toate aceste 9 nevoi de îndeplinit, ele fiind prezente în fiecare individ. Nu există om care să nu aibă dorința de a crește și a se dezvolta, cum nu există om, de exemplu, care să nu aibă nevoia de Siguranță/Certitudine.

Însă nu toți oamenii au nevoi egale calitativ și cantitativ. Unii sunt conduși prin viață în principal de nevoile de Bunăstare Materială, alții de către cele sufletești (Bunăstarea Socială și familială), iar alții își fac alegerile cu prioritatea dictată de nevoile de pe vectorul trans-personal, unde se află Bunăstarea Spirituală.

La o primă analiză a celor 3 vectori orizontali ai matriței psiho-energo-informative se poate determina care dintre aceste  nevoi sunt cele mai pregnante la un anume individ, precum și care dintre cele ele domină semnificativ.

La o analiză mai profundă, e necesar să cercetăm și ceilalți 3 vectori verticali, precum și vectorii diagonali ai matriței, dinamica dintre aceștia și zerourile prezente în fiecare căsuță a matriței. Dar, despre cum se întâlnește Numerologia cu Neuroștiințele în managementul și împlinirea nevoilor noastre voi scrie într-un alt post. 

Trebuie ținut cont întotdeauna de principiul împlinirii nevoilor de Jos în Sus, prin urmare prima nevoie care e necesar să fie îndeplinită la fiecare om este aceea de Siguranță și Certitudine.

Cum spuneam, nu poate fi vorba despre Creștere sau Contribuție atâta vreme cât omul se simte amenințat și își are viața însăși pusă în pericol. Pentru un copil aflat într-o zonă de război, unde bombele zboară pe deasupra capului zilnic, această nevoie de Siguranță este diferită cu totul față de cea a unui om prosper, aflat în vacanță într-o țară cum este Elveția, să spunem.

Este de luat în considerare și faptul că cele trei nevoi de pe vectorul 2-5-8 se află la mijloc, între nevoile de bază și cele superioare si profund spirituale. Prin urmare, fiind mijlocitoare pe orizontală, Conexiunea emoțională (2), Imaginea de Sine (5) și Semnificația socială (8) au un rol deosebit în mersul omului prin viață.

Ca să afli personalizat despre nevoile tale și cum să ți le împlinești mai ușor și mai plenar, vino la o consultație individuală, dând click aici:

https://bogdanungureanu.ro/numerograma-pe-plan-personal/

Dacă ți-a plăcut acest articol, dacă ai comentarii sau nelămuriri, te rog să-mi dai un email la contact@bogdanungureanu.ro

Pentru mine este foarte important răspunsul tău și îți mulțumesc de pe acum pentru asta.

Cu drag,
Bogdan